Thời hạn kéo dài thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Thời hạn kéo dài thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ quy định: Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 02 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.
Mới hơn Cũ hơn