Quân nhân chuyên nghiệp có chuyển ngạch sang sĩ quan quân đội được không?

Quân nhân chuyên nghiệp có chuyển ngạch sang sĩ quan quân đội được không?


 Trả lời:

 Theo Điều 5 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2014 quy định về nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ thì những người sau đây được tuyển chọn bổ sung cho đội ngũ sĩ quan tại ngũ:


1. Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội.


2. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu.


3. Quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


4. Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên được điều động vào phục vụ trong quân đội đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


5. Sĩ quan dự bị.


Như vậy, căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, để chuyển từ quân nhân chuyên nghiệp sang sĩ quan tại ngũ thì bạn phải có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và đáp ứng điều kiện tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Mới hơn Cũ hơn