Quân chủng Hải quân, người đứng đầu doanh nghiệp quân đội được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?

Quân chủng Hải quân, người đứng đầu doanh nghiệp quân đội được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?

Trả lời:

          1. Tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định Quân chủng Hải quân quản lý:

a) Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp nhà nước có phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển;

b) Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp thuộc Quân chủng Hải quân.

           2. Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội quản lý đơn vị tự vệ thuộc quyền.


Mới hơn Cũ hơn