Những quy định mới về hệ thống chỉ huy và chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

 Những quy định mới về hệ thống chỉ huy và chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

Trả lời:

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định mới hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ (Điều 18); bổ sung quy định chức vụ cấp phó đối với chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ (Điều 19).


84

Mới hơn Cũ hơn