Ban chỉ huy quân sự cấp huyện được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?

 Ban chỉ huy quân sự cấp huyện được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?


Trả lời:

          Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý:

a) Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Đại đội pháo phòng không, pháo binh Dân quân tự vệ; tiểu đoàn tự vệ, hải đoàn tự vệ trừ thời gian huấn luyện, hoạt động;

c) Đơn vị dân quân thường trực của cấp huyện; đơn vị Dân quân tự vệ do cấp huyện tổ chức trong thời gian huấn luyện, hoạt động.


Mới hơn Cũ hơn