Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ là ngày nào?

Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ là ngày nào?

Trả lời:

Tại Điều 7 Luật Dân quân tự vệ quy định:

 Ngày 28 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Dân quân tự vệ.Mới hơn Cũ hơn