Quy định mới về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ?


Quy định mới về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ?

Trả lời:

So với Luật Dân quân tự vệ năm 2009, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ bổ sung quy định “sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và người chỉ huy đơn vị Quân đội” (khoản 1 Điều 4, Luật Dân quân tự vệ 2019).


Mới hơn Cũ hơn