Luật Dân quân tự vệ năm 2019 gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 gồm bao nhiêu chương, điều?

Ảnh minh họa


Trả lời:

 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 gồm: 8 chương, 50 điều; so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009 giảm 1 chương, 16 điều.


Tài liệu:  Hỏi - Đáp Pháp luật về Dân quân tự vệ


Mới hơn Cũ hơn