Điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần?

Ảnh minh họa

Điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần?

Trả lời:

Tại khoản 2, Điều 12, Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định:

Mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, cứ mỗi năm phục vụ trong đơn vị dân quân thường trực được trợ cấp bằng 2.980.000 đồng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1.490.000 đồng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2.980.000 đồng.


Như vậy điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần đó là khi được Công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. (Dân quân thường trực được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thi bình theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.)

Bản quyền thuộc về www.dqtv.vn

Mới hơn Cũ hơn