Quốc phòng là gì?

 Quốc phòng là gì?

Trả lời: 

Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.


Căn cứ: Khoản 1, Điều 2, Luật Quốc phòng 2018

Mới hơn Cũ hơn