Gia Lai: Nâng mức hệ số phụ cấp hàng tháng lên 1,6 cho Phó Chỉ huy trưởng cấp xã

Gia Lai: Nâng mức hệ số phụ cấp hàng tháng lên 1,6 cho Phó Chỉ huy trưởng cấp xã

Ảnh minh họa

Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Như vậy, hệ số phụ cấp hàng tháng được nâng từ 1.0 lên 1.6 theo Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND cụ thể:


Điều 6. Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,6 lần mức lương cơ sở/người/ tháng.

2. Mức phụ cấp hằng tháng quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.

Riêng chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã cũng nằm trong những đối tượng này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/03/2021.

Xem toàn bộ nội dung Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND tỉnh Gia Lai TẠI ĐÂY.

Mới hơn Cũ hơn