Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021

 Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021

Ảnh minh họa 


Ngày 23/02/2021, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021.


Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu toàn Ngành Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chủ động xây dựng các phương án bảo vệ, di dời cơ sở y tế trong tình huống thiên tai, thảm họa, phòng chống khủng bố, chiến tranh theo phương châm “4 tại chỗ”. Mặt khác, việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và tuyển sinh vào các trường quân sự, công an cũng cần được tổ chức thường xuyên, đúng theo quy định.


Bên cạnh đó, các đơn vị còn được giao nhiệm vụ rà soát, tạo nguồn, sắp xếp lực lượng quân nhân, tự vệ vào đơn vị y tế dự bị động viên. Đồng thời tiến hành đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, phong thăng quân hàm và các chế độ chính sách đối với quân nhân đã sắp xếp trong các đơn bị dự bị động viên. Ngoài ra, việc tổ chức huấn luyện, trang bị các thiết bị y tế chuyên dụng cho các tổ, đội huy động ngành y tế cũng cần được thực hiện ngay, bảo đảm sẵn sàng huy động trong mọi tình huống.

Tải xuống Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021


Mới hơn Cũ hơn