Hạ sĩ quan đã xuất ngũ có được tuyển chọn là quân nhân chuyên nghiệp không?

Hạ sĩ quan đã xuất ngũ có được tuyển chọn là quân nhân chuyên nghiệp không?

Bạn đọc Trần Minh Nam (Hải Hậu, Nam Định) hỏi: Tôi là hạ sĩ quan mới xuất ngũ. Tôi muốn đăng ký tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) có được không? Đối tượng tuyển chọn QNCN quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 có quy định đối tượng tuyển chọn QNCN như sau:

+ Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

+ Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;

+ Công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo quy định này, nếu bạn đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội thì có thể được tuyển chọn QNCN.

LÊ THẮNG/qdnd

Mới hơn Cũ hơn