Luật Dân quân tự vệ 2019 - Luật số 48/2019/QH14 của Quốc hội

Luật số 48/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Dân quân tự vệ 2019
Luật Dân quân tự vệ sửa đổi gồm 8 Chương, 50 Điều được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019. DQTV.Vn xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc toàn văn Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14.
Xin chú ý đợi vài giây để tải file phía dưới :

Mới hơn Cũ hơn