Người đồng tính có phải đi nghĩa vụ quân sự 2020 ?

Người đồng tính có phải đi nghĩa vụ quân sự 2020 ?

ảnh minh họa

Để giải đáp vấn đề này cần hiểu rõ:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định:
Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này.
Theo quy định này thì công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Như vậy, luật nghĩa vụ quân sự không đưa ra giới tính để đi nghĩa vụ quân sự, nhưng có nói chung là công dân. Vì vậy, công dân không phân biệt nam, nữ, đồng tính, đều có thể phải đi nghĩa vụ quân sự nếu đảm bảo điều kiện. Tuy nhiên, khác với công dân nam bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân nữ chỉ thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp công dân nữ tự nguyện. Còn đối với trường hợp xác định lại giới tính thì sau khi thực hiện chuyển giới từ nữ sang nam, công dân đó nếu trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng sẽ phải thực hiện theo quy định của luật này tương ứng với quyền, nghĩa vụ của giới tính sau khi chuyển đổi của mình.
Tham Khảo thêm :
Theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Điều 5 Thông tư 148/2018, các trường hợp nằm trong diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ bao gồm:
- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe.
- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận.
- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong ba năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định.
- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
Ngoài ra còn có năm trường hợp được miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân:
- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.
- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.
- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân.
- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
Nếu công dân thuộc các trường hợp trên thì được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự 2020
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo !

Mới hơn Cũ hơn