Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP - Thông tư liên tịch Hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối vớiChỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn
Xin chú ý đợi vài giây để tải file thông tư phía dưới :Mới hơn Cũ hơn