Vì sao sinh viên hàng năm phải nộp giấy xác nhận học tập tại trường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

 Vì sao sinh viên hàng năm phải nộp giấy xác nhận học tập tại trường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?


Nhiều bạn sinh viên nằm trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đang theo học đại học, cao đẳng hàng năm đều phải nộp giấy xác nhận đang học tại trường cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, việc này làm cho các bạn thắc mắc tại sao năm nào cũng phải nộp, không phải là chỉ cần nộp một lần là đã xác định đang học tại trường đó rồi sao?.

Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu lý do vì sao năm nào sinh viên cũng phải nộp giấy xác nhận đang học tại trường để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?.

Thứ nhất, Hiện nay lợi dụng việc được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi theo học tại các trường cao đẳng, đại học một số bạn cố tình chỉ nhập học một năm tại trường, sau đó nghỉ học để làm việc khác hoặc không học nữa. Việc năm nào Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cũng yêu cầu sinh viên nộp giấy xác nhận đang học tập để biết được sinh viên đó còn theo học hay không? Giấy xác nhận đang học tại trường là cơ sở để chứng minh sinh viên đó còn học tập để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Thứ hai, việc năm nào cũng yêu cầu nộp giấy xác nhận đang học tập tại trường cũng là cơ sở để Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nắm được tình hình học vấn, trình độ của sinh viên và bên cạnh đó cũng để gia đình biết được con em mình có thực sự theo học tập không, hay vào trường nói là học nhưng bỏ học hoặc là làm việc gì khác để gia đình có biện pháp xử lý.

Vì vậy, việc nộp giấy xác nhận đang học tập tại trường hàng năm là hoàn toàn bắt buộc và đúng quy trình tuyển quân hàng năm của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.


Mới hơn Cũ hơn