Hình ảnh cử nhạc trong đám rước tôn vinh Quan Đế tại Cao Bằng năm 1902

 Cao Bằng năm 1902


Người dân đang cử nhạc trong đám rước tôn vinh Quan De [Quan Đế].

Quan Đế tức là Quan Vũ, Quan Công...một viên tướng của Lưu Bị thời Tam Quốc. Quan Vũ được người Hoa tôn là Thánh, được thờ ở khắp nơi, kể cả khi họ sang nước khác định cư.

Nhiều người Việt cũng thờ Quan Vũ.

Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang... do điều kiện về lịch sử, địa lý, nên trước đây có rất nhiều người Hoa sinh sống, kèm theo nhiều những nét đặc trưng về văn hóa Trung Quốc.

Nguồn: Tran Trung Dung

Mới hơn Cũ hơn