Luật Cảnh sát cơ động 2022 có mấy chương, bao nhiêu điều?

 Luật Cảnh sát cơ động 2022 có mấy chương, bao nhiêu điều?

Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) 2022 gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của CSCĐ; chế độ, chính sách đối với CSCĐ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Mới hơn Cũ hơn