Hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

 Hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

1. Hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động bao gồm:

a) Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động;

b) Cảnh sát cơ động Công an cấp tỉnh.

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này.

Cơ sở pháp lý: Điều 17, Luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn