Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động bao gồm?

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động bao gồm?


 Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Cảnh sát cơ động.

Mới hơn Cũ hơn