Cá nhân tham gia giúp đỡ, hỗ trợ Cảnh sát cơ động thực hiện vụ thì được hưởng chế độ, chính sách nào?

 Cá nhân tham gia giúp đỡ, hỗ trợ Cảnh sát cơ động thực hiện vụ thì được hưởng chế độ, chính sách nào?


Căn cứ khoản 4, điều 32, luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn có thành tích thì được khen thưởng; bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù, bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục; người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân, gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Mới hơn Cũ hơn