Bộ trưởng Bộ Công an điều động Cảnh sát cơ động trong phạm vi nào?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động Cảnh sát cơ động trong phạm vi nào?


 Bộ trưởng Bộ Công an điều động Cảnh sát cơ động trong phạm vi toàn quốc để thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ khoản 1, điều 20, Luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn