Việc kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị do cơ quan y tế cấp nào phụ trách?

 Việc kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị do cơ quan y tế cấp nào phụ trách?

Việc kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị do cơ quan y tế Cơ quan y tế cấp huyện và tương đương phụ trách.

Cụ thể: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng y tế phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị.

a. Bệnh xá cấp xã.

b. Cơ quan y tế cấp huyện và tương đương

c. Quân y cấp trung đoàn.

d. Cơ quan y tế cấp tỉnh hoặc tương đươngMới hơn Cũ hơn