Chiến tranh có thể được hiểu với nghĩa khác là gì?

 Chiến tranh có thể được hiểu với nghĩa khác là:

Đấu tranh.  

Khởi nghĩa.

Kháng chiến.      

Tất cả đều sai.


Mới hơn Cũ hơn