Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho các chức vụ chỉ huy dân quân thường trực từ Trung đội trưởng trở lên quy định thế nào?


Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho các chức vụ chỉ huy dân quân thường trực từ Trung đội trưởng trở lên quy định thế nào?

Trả lời:

 Tại khoản 2 Mục II Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Các chức vụ chỉ huy dân quân thường trực từ Trung đội trưởng trở lên được cấp phát năm đầu như chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã và được cấp thêm 01 chăn, 01 màn, 01 gối, 01 chiếu, 01 đệm giường, 01 ba lô. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:


STT

Tên trang phục

Đơn vị

tính

Số lượng

Niên hạn

1

Sao mũ cứng

Cái

01

02 năm

2

Sao mũ mềm

Cái

01

02 năm

3

Mũ cứng

Cái

01

02 năm

4

Mũ mềm

Cái

01

02 năm

5

Quần áo đông hoặc hè (2)

Bộ

01

01 năm

6

Quần lót

Cái

02

01 năm

7

Áo lót

Cái

02

01 năm

8

Khăn mặt

Cái

02

01 năm

9

Cravat

Cái

01

02 năm

10

Dây lưng

Cái

01

02 năm

11

Bít tất

Đôi

02

01 năm

12

Giày da đen

Đôi

01

01 năm

13

Giày vải thấp cổ hoặc cao cổ

Đôi

01

01 năm

14

Quần, áo đi mưa

Bộ

01

03 năm

15

Chăn

Cái

01

02 năm

16

Màn

Cái

01

02 năm

17

Gối

Cái

01

02 năm

18

Chiếu

Cái

01

01 năm

19

Đệm giường

Cái

01

04 năm

20

Ba lô

Chiếc

01

04 năm

Ghi chú (2):

- Bộ quần áo đông gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong.

- Bộ quần áo hè gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.

- Đối với các chức vụ chỉ huy hải đội dân quân thường trực ngoài tiêu chuẩn trang phục Dân quân tự vệ, hằng năm được cấp thêm 02 bộ trang phục dân sự. Kinh phí do địa phương bảo đảm.


Mới hơn Cũ hơn