Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước? GDQP&AN lớp 11

 


Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước? 
GDQP&AN lớp 11

Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có 4 bước

  Đội hình tiểu đội hàng ngang gồm có: 1 hàng ngang và 2 hàng ngang. Các bước tập hợp gồm: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán.

Mới hơn Cũ hơn