Địa chỉ bán pháo hoa tại Hà Tĩnh, Cửa hàng bán pháo hoa Bộ Quốc phòng tại Hà Tĩnh

 Địa chỉ bán pháo hoa tại Hà Tĩnh, Cửa hàng bán pháo hoa Bộ Quốc phòng tại Hà Tĩnh


– Cửa hàng bán pháo hoa Số 1 – Tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 195 – đường Yên Trung – Thị trấn Đức Thọ – Huyện Đức Thọ – Tỉnh Hà Tĩnh.


Số điện thoại: 0898 610 999/ 0963 667 897


– Cửa hàng pháo hoa Số 2 – Tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 282 – đường Trần Phú – xã Thạch Trung – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.


Số điện thoại: Đ/c Thành: 0389 967 967/ 0914 547 999. 

Mới hơn Cũ hơn