Hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Trả lời:

 1. Tại khoản 1 Điều 31 Luật Dân quân tự vệ quy định Dân quân tự vệ phối hợp với với lực lượng chức năng trong các hoạt động sau đây: 

a) Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam;

b) Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

c) Tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách xã hội;

d) Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và hoạt động phòng thủ dân sự khác.

2. Tại khoản 2 Điều 31 Luật Dân quân tự vệ quy định: Chính phủ quy định chi tiết hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ.Mới hơn Cũ hơn