Con dấu của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức? Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức có được sử dụng con dấu riêng không?


Con dấu của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức? Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức có được sử dụng con dấu riêng không?

Trả lời: 

Tại khoản 3 Điều 21 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật. 


Mới hơn Cũ hơn