Vật liệu nổ công nghiệp là gì? Tiền chất thuốc nổ là gì?

 Vật liệu nổ công nghiệp là gì? Tiền chất thuốc nổ là gì?Vật liệu nổ công nghiệp là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích kinh tế, dân sự.

Tiền chất thuốc nổ là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ.

Mới hơn Cũ hơn