Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân là cơ quan nào?

 Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân là cơ quan nào?1. Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân bao gồm:

a) Bộ Công an;

b) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

d) Công an xã, phường, thị trấn.


Do đó hệ thống tổ chức cao nhất của Công an nhân dân là BỘ CÔNG AN

Mới hơn Cũ hơn