Tải file Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tải file Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ảnh minh họa


Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 107/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành 06/12/2021

Ngày có hiệu lực 06/12/2021

Người ký Phạm Bình Minh

Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Cơ quan ban hành Chính phủ

Phân loại Nghị định

Tải Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Mới hơn Cũ hơn