Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì? Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để làm gì?


Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì? 
Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để làm gì?

Trả lời:

Sơ tuyn sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Mới hơn Cũ hơn