Mức lương và phụ cấp của Đại tướng quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

 Mức lương và phụ cấp của Đại tướng quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ hai vừa qua. 

Trong đó, đáng chú ý, Quốc hội đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2022.

Như vậy, mức lương của sĩ quan quân đội năm 2022 vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành với công thức sau:

Lương sĩ quan quân đội = Hệ số lương sĩ quan quân đội x mức lương cơ sở.

Trong đó: 

- Mức lương cơ sở 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng (Mức lương này được thực hiện từ ngày 1-7-2019 đến nay);

- Hệ số lương sĩ quan quân đội tùy thuộc vào cấp bậc quân hàm.

Hệ số lương Cấp bậc quân hàm Đại tướng = 10.4

Mức lương cơ sở hiện tại = 1,49 triệu đồng.

Như vậy Cấp bậc quân hàm Đại tướng sẽ được tính như sau: Hệ số lương Cấp bậc quân hàm Đại tướng  x  Mức lương cơ sở hiện tại = 10.4 x 1,49 triệu = 14.602.000đ

* Ngoài ra, sĩ quan quân đội bên cạnh việc hưởng lương theo hệ số còn được hưởng phụ cấp thâm niên.

Theo quy định tại Thông tư 224/2017/TT-BQP ngày 13-9-2017, điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên: Sĩ quan quân đội phải có thời gian phục vụ ở trong lực lượng thường trực trong Quân đội với thời gian từ đủ 5 năm (60 tháng).

– Mức hưởng phụ cấp: Bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%. 

Mới hơn Cũ hơn