Hiện nay người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân là ai?

 Hiện nay người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân là ai?

Người chỉ huy cao nhất trong công an là ai?

Trả lời

Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân.

Công an nhân dân là gì?

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội


Mới hơn Cũ hơn