Chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?


Chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

1. Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng ở khu vực biên giới được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được hưởng chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù phù hợp với tính chất công tác và địa bàn hoạt động do Chính phủ quy định.


Căn cứ theo Điều 27, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Mới hơn Cũ hơn