Các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên? Khi nào thì huy động lực lượng dự bị động viên?

 


Các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên? Khi nào thì huy động lực lượng dự bị động viên?

Căn cứ theo điều 24, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Có 04 trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên gồm:

1. Khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ.

2. Khi thi hành lệnh thiết quân luật.

3. Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp.

4. Để phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

Mới hơn Cũ hơn