Thế trận biên phòng toàn dân là gì?

 Thế trận biên phòng toàn dân là gì?Thế trận biên phòng toàn dân là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ biên phòng phù hợp với Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Mới hơn Cũ hơn