Bộ Quốc phòng trả lời về Phụ cấp thâm niên với Bí thư đảng ủy xã kiêm Chính trị viên

 Bộ Quốc phòng trả lời về Phụ cấp thâm niên với Bí thư đảng ủy xã kiêm Chính trị viên

Ảnh minh họa

Ông Huỳnh Văn Tú (An Giang) hỏi, cách tính phụ cấp thâm niên đối với Bí thư đảng ủy xã kiêm Chính trị viên quân sự xã như thế nào?


Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:


Tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, quy định: “Chính trị viên do Bí thư cấp ủy cấp xã đảm nhiệm”.


Tại Khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, quy định: "Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ câp thâm niên”.


Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, quy định: “Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%”.


Đối chiếu với các quy định pháp luật về dân quân tự vệ nêu trên thì chức vụ chính trị viên do bí thư cấp ủy cấp xã đảm nhiệm, được hưởng phụ cấp thâm niên hằng tháng, cách tính phụ cấp thâm niên cho Chính trị viên trên như sau:


Lương cơ sở x Hệ số mức lương hiện hưởng (Bí thư Đảng ủy là 3,33) + 357.600đ phụ cấp chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã = Cộng tổng các khoản x % thâm niên = số tiền thâm niên được hưởng.


Chinhphu.vn

Mới hơn Cũ hơn