Ai có quyền được quyết định cho công dân tham gia Dân quân tự vệ?

Thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 10 Luật Dân quân tự vệ quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.


Mới hơn Cũ hơn