Về vấn đề công bằng, công khai trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

 


Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021, với nội dung:


“Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: hiện nay, trong thực tế có một số trường hợp công dân trong độ tuổi nhập ngũ mà gia đình có điều kiện được học tập, có kinh tế mà có xác nhận đăng ký du học hoặc hợp tác lao động nước ngoài của cơ quan chức năng thì “né tránh” thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS); còn những công dân gia đình không có điều kiện để học hành, trình độ văn hoá thấp, không có điều kiện kinh tế đi xuất khẩu lao động thì phải thực hiện NVQS, thậm chí trong gia đình có 02-03 công dân phải thực hiện NVQS, có gia đình lại không, do vậy không công bằng” (Câu số 02).


Ngày 08/10/2021, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:


Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) được thực hiện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khoẻ NVQS; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân; Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khoẻ thực hiện NVQS.


Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, biện pháp tiến hành tuyển quân bao gồm trình tự các khâu, các bước như: sơ tuyển, khám sức khoẻ; xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; chốt quân số và phát Lệnh gọi nhập ngũ…; trong đó, có khâu bình cử ở thôn, ấp, bản làng, sơ tuyển tại cấp xã là một trong các khâu quan trọng, thể hiện tính công khai, minh bạch từ cơ sở trước khi Hội đồng NVQS cấp huyện xét duyệt. Danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, kết quả phân loại sức khoẻ sau khi khám tuyển được niêm yết công khai trong thời gian 20 ngày.


Như vậy, công tác tuyển quân được các cơ quan, tổ chức của địa phương phối họp hiệp đồng với đơn vị nhận quân thực hiện theo quy trình, quy định chặt chẽ dưới sự giám sát của cấp ủy, chính quyền, cơ quan đoàn thể và cả hệ thống chính trị cơ sở của địa phương và sự giám sát của Nhân dân; quá trình thực hiện, cơ quan quân sự cùng cấp làm nòng cốt, chịu trách nhiệm về chất lượng tuyển quân.


Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, tại nhiều địa phương, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn; đa số thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ đều đi làm xa nhà, dài ngày tại các khu công nghiệp; một số học nghề và được tạo điều kiện đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; tình hình trên đã gây không ít khó khăn trong công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; nhiều công dân diện nhập ngũ có mặt tại địa phương lại là lao động chính trong gia đình, nguyện vọng có việc làm ổn định, sống gần nhà, không muốn nhập ngũ; dẫn đến số lượng công dân né tránh thực hiện NVQS tại ngũ có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây; do vậy, việc bảo đảm công bằng trong tuyển chọn và gọi công dãn nhập ngũ tại một số địa phương còn gặp khó khăn.


Giải pháp thực hiện, thời gian tới, qua sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015, cùng với việc đề xuất sửa đổi những vướng mắc, bất cập liên quan về NVQS; Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm; đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể địa phương quan tâm vào cuộc để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng; quá trình thực hiện thực sự dân chủ, công khai, minh bạch; đúng quy định của pháp luật và bảo đảm công bằng xã hội và thấu tình đạt lý.


Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cùng Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát đối với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; nhất là cấp huyện về quy trình công tác tuyển quân hằng năm; đồng thời, vận động Nhân dân thực hiện quyền giám sát để công tác tuyển quân ngày càng bảo đảm công bằng, dân chủ công khai, minh bạch hơn trong thời gian tới.


Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.


Theo BQP

Mới hơn Cũ hơn