Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?


 Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.Trên đây là thông tin Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?Sĩ quan quân đội là gì? được đăng tải trên giaidapchuan.com

Mới hơn Cũ hơn