Quân sự là gì? Thế nào là Quân sự?

 


Quân sự là hoạt động đặc biệt của xã hội về xây dựng lực lượng vũ trang, đấu tranh vũ trang, trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt.

Mới hơn Cũ hơn