Sắp tới thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong quân đội thế nào?

 Sắp tới thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong quân đội thế nào?


Từ ngày 25.8, Thông tư 80/2021/TT-BQP có hiệu lực, quy định về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng.

Quy định thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong quân đội:


Tháng 10 hằng năm, từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên, căn cứ vào danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi, cơ quan làm công tác nhân sự (cán bộ, quân lực) tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị:


Xây dựng kế hoạch, rà soát và bổ sung xác định từng chức danh cán bộ, nhân viên trong đơn vị thuộc diện định kỳ chuyển đổi năm tiếp theo, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét phê duyệt và trình người chỉ huy có thẩm quyền ra quyết định.


- Kế hoạch rà soát và bổ sung xác định từng chức danh cán bộ, nhân viên trong đơn vị thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ:


+ Mục đích, yêu cầu.


+ Nội dung phải thể hiện đầy đủ danh sách các đối tượng thuộc diện chuyển đổi, vị trí công tác, thời gian đảm nhiệm (thời gian bắt đầu, thời gian đến khi rà soát), dự kiến đơn vị chuyển đến, trường hợp đến thời hạn chuyển đổi nhưng chưa thực hiện chuyển đổi nêu rõ lý do.


+ Biện pháp tổ chức thực hiện.


-Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thông báo công khai cho cán bộ, nhân viên được chuyển đổi biết trước 30 ngày bằng hình thức gặp trực tiếp thông báo hoặc gửi văn bản thông báo.


- Thời gian bàn giao công việc của cán bộ, nhân viên chuyển đổi vị trí công tác không quá 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận quyết định chuyển đổi vị trí công tác.


MINH HƯƠNG

Mới hơn Cũ hơn