Mẫu áo đông nam mặc ngoài của các chức vụ chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức

MẪU ÁO ĐÔNG NAM MẶC NGOÀI CỦA CÁC CHỨC VỤ CHỈ HUY BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ, CƠ QUAN, TỔ CHỨCMÔ TẢ:

THÂN TRƯỚC: Kiểu áo veston, cổ ve ngóc, 2 túi bổ cơi có nắp, 1 túi cơi bên ngực trái, nẹp 4 cúc 20 ly, 2 đường bổ mảnh tạo dáng, vạt vuông.

THÂN SAU: Bổ dọc sống lưng, 2 đường bổ mảnh tạo dáng xẻ dưới gấu áo.

TAY ÁO: Kiểu tay 2 mang, cửa tay đính 3 cúc trang trí, tay trái gắn logo.

Mẫu quy định theo: 

NGHỊ ĐỊNH 72/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VỀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ

Mới hơn Cũ hơn