Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2021: 06 điều quan trọng cần biết

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2021: 06 điều quan trọng cần biếtSắp tới, tại các địa phương trên cả nước sẽ tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe cho đợt nhập ngũ đầu năm 2021 (vào tháng 2 hoặc tháng 3/2021).

1. Độ tuổi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2021

Theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Do đó, công dân từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi phải tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (chưa nhập ngũ) thì đến 27 tuổi.

2. Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thời gian nhập ngũ 2021

- Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ một lần vào tháng 2/2020 hoặc tháng 3/2020. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019; đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.

- Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai; thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2021

- Đối với công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước: Trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

- Đối với công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự được đảm bảo các chế độ sau:

+ Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

+ Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

4. Không đủ sức khỏe sẽ được tạm hoãn gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2021

Theo quy định của pháp luật thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Trường hợp công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe theo quy định kể trên thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

5. Chỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ.

Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

Do đó, công dân chỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

6. Không đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phạt đến 1.200.000 đồng

Khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe NVQS của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân có nghĩa vụ có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe ghi trong giấy gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nếu không có mặt để khám sức khỏe NVQS, công dân có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự với hình phạt có thể lên đến 05 năm tù.

Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật hình sự 2015;

- Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

- Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013.

- Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016.

Xem thêm 06 thông tin quan trọng về Nghĩa vụ quân sự 2020:


Thanh Lợi/TVPL

Mới hơn Cũ hơn