Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học đang đi làm việc có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học đang đi làm việc có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?


Con tôi vừa tốt nghiệp đại học vào tháng 6 năm nay. Hiện con tôi đã xin được việc làm.
Tôi nghe nói Bộ Quốc phòng đang chú trọng gọi nhập ngũ các sinh viên tốt nghiệp đại học có đúng hay không? Trong trường hợp con tôi đã đi làm thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không?
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Quỳnh (Bình Thạnh, TP.HCM)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây (theo Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015): Lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; có trình độ văn hóa phù hợp.

Bên cạnh đó, ngày 26-10-2019, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Chỉ thị 98 tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới. Theo đó, các đơn vị cần chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người.

Như vậy, trường hợp con chị Quỳnh đã tốt nghiệp và có việc làm nhưng có đầy đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị thì vẫn sẽ được gọi nhập ngũ.

Nghĩa vụ quân sự vừa là quyền vừa là nghĩa vụ vẻ vang của công dân. Vì vậy, chị Quỳnh nên động viên con tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trong trường hợp con chị đã có việc làm trước khi nhập ngũ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, con chị sẽ được bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm, tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ.

TRÚC PHƯƠNG GHI

Mới hơn Cũ hơn