Công dân đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được hưởng chế độ gì?

Công dân đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được hưởng chế độ gì?
Ảnh minh họa 

Tôi là công dân thường trú tại Nghệ An, đang làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà tôi mới nhận lệnh gọi khám Nghĩa vụ quân sự. Vậy cho hỏi khi về quê khám Nghĩa vụ quân sự như vậy tôi có được hưởng chế độ gì không?

Trả lời:
Căn cứ Điều 12 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:
- Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.
- Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được đảm bảo các chế độ sau:
+ Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.
+ Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.
- Nguyên tắc hưởng chế độ: Thời gian đi, về và thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc khám, kiểm tra sức khỏe từ 4 giờ trở lên trong ngày được tính cả ngày; dưới 4 giờ trở xuống tính 1/2 ngày.
=> Như vậy, bạn làm việc tại công ty ngoài nhà nước khi về địa phương khám nghĩa vụ quân sự sẽ được chi trả tiền ăn một ngày bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh (57.000 đồng), và được thanh toán tiền xe đi, về.
Trên đây là nội dung hỗ trợ.
Trân trọng!
DQTV/ThukyLuat

Mới hơn Cũ hơn