Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã sau đào tạo có được bổ nhiệm vào chức danh đã bố trí không?

Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã sau đào tạo có được bổ nhiệm vào chức danh đã bố trí không?

Chồng tôi được cử đi học ngành quân sự xã phường 4 năm, trước khi đi đã được bố trí vào nguồn chức danh chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã. Hiện tại chồng tôi đã được đào tạo về gần 6 tháng nhưng vẫn chưa được bổ nhiệm vào vị trí này. Cho hỏi chồng tôi có được bổ nhiệm không ạ?
Ảnh minh họa/ Báo quân khu 4

Căn cứ Điều 19 Thông tư 01/2013/TTLT-BNV-BQP quy định sử dụng sau đào tạo như sau:
- Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã đương chức tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí đúng vị trí chức danh trước khi được cử đi đào tạo.
- Trường hợp đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự do yêu cầu công tác, cần bố trí làm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã khác trong cùng huyện thì Phòng Nội vụ trao đổi, thống nhất với Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
- Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã sau khi tốt nghiệp trình độ đào tạo phải có thời gian công tác trong Ban chỉ huy quân sự cấp xã đủ 03 năm (36 tháng) trở lên mới được bố trí các vị trí công tác khác hoặc được chuyển lên làm công chức từ cấp huyện trở lên, trừ trường hợp được bố trí đảm nhiệm các chức vụ, chức danh cao hơn hoặc luân chuyển ở chức danh cũ sang đơn vị hành chính cấp xã khác trong cùng đơn vị hành chính cấp huyện.
- Đối tượng được đào tạo từ nguồn theo quy hoạch Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã sau khi tốt nghiệp trở về địa phương được bố trí đúng chức danh quy hoạch.
- Trường hợp chưa có điều kiện bố trí đúng chức danh theo quy hoạch thì Ban chỉ huy quân sự cấp huyện xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân hoặc chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ tương đương.
=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì sau khi được cử đi đào tạo về thì chồng bạn sẽ được bổ nhiệm vào chức danh đã bố trí. Tuy nhiên, trường hợp chưa có điều kiện bố trí đúng chức danh theo quy hoạch thì Ban chỉ huy quân sự cấp huyện xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân hoặc chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ tương đương. Bạn có thể liên hệ đến đến chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để biết thêm thông tin.
Trên đây là nội dung hỗ trợ.
Trân trọng!
Theo Thukyluat.vn

Mới hơn Cũ hơn